Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników.
Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej >
F&F

Regulamin
Share

Regulamin konkursu "Świąteczny konkurs F&F"

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu "Świąteczny konkurs F&F" zwany dalej konkursem, jest Media Contact Premium Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 1 grudnia 2016 roku od godz. 13:00 do dnia 12 grudnia 2016 roku, do godz. 23:59.

 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

3. Uczestnicy konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia  1 grudnia 2016 roku od godz. 13:00 do dnia 12 grudnia 2016 roku, do godz. 23:59 dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie za pośrednictwem strony   www.ffmoda.com/pl

2. Zadaniem uczestników konkursu jest dokonać prawidłowej rejestracji w konkursie na stronie   www.ffmoda.com/pl, podać Imię, adres mailowy a następnie wypełnić formularz konkursowy i odpowiedzieć na pytanie konkursowe "Co założysz w te Święta?":

Świąteczny sweter

Wizytową sukienkę lub Garnitur

Piżamę

uzasadnij swoja odpowiedź. Przesłana praca konkursowa nie może przekraczać 250 znaków (ze spacjami). Wygrają najciekawsze prace konkursowe. Codziennie do wygrania jest inna nagroda główna. Wygrają najciekawsze odpowiedzi.

3. Przesłana praca konkursowa musi przedstawiać autorską odpowiedz na pytanie konkursowe udzieloną przez uczestnika konkursu, w przypadku przesłania pracy konkursowej co do której Organizator może mieć wątpliwości odnoście naruszenia praw autorskich lub będzie niecenzuralna, praca konkursowa zostanie automatycznie zdyskwalifikowana. Każda zgłoszona do konkursu praca konkursowa będzie zamieszczana na   www.ffmoda.com/pl

4. Każde przesłane zgłoszenie, w formularzu konkursowym podczas trwania konkursu będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz w ciągu jednego dnia konkursowego. 

5. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6. Biorąc udział w niniejszym konkursie uczestnik otrzymuje możliwość dopisania jego danych osobowych do bazy danych Newslettera F&F, oraz na regularne otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących marki F&F na adres email podany podczas rejestracji do konkursu, na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie  www.ffmoda.com/pl

Uczestnik konkursu może zaznaczyć box "Zapamiętaj mnie", który sprawi że przy następnym zgłoszeniu pola formularza konkursowego będą wypełnione automatycznie danymi. 

7. Specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace konkursowe wyłaniając zwycięzców nagród.

 

 

4. NAGRODY

 

1. Nagrodami w konkursie są:

1 nagroda główna I stopnia w postaci Zimowej Czapki o wartości 42 zł brutto.

1 nagroda główna II stopnia w postaci Koszuli Nocnej  o wartości 67 zł brutto.

1 nagroda główna III stopnia w postaci Poncza o wartości 105 zł brutto.

1 nagroda główna IV stopnia w postaci Wieczorowej Sukienki o wartości 85 zł brutto.

1 nagroda główna V stopnia w postaci Wieczorowej Torebki o wartości 55 zł brutto.

1 nagroda główna VI stopnia w postaci Poncza z Kapturem o wartości 95 zł brutto.

1 nagroda główna VII stopnia w postaci Świątecznego Swetra o wartości 95 zł brutto.

1 nagroda główna VIII stopnia w postaci Szalika o wartości 67 zł brutto.

1 nagroda główna IX stopnia w postaci Leginsów o wartości 42 zł brutto.

1 nagroda główna X stopnia w postaci Cekinowy Top o wartości 79 zł brutto.

1 nagroda główna XI stopnia w postaci Szalika o wartości 79 zł brutto.

1 nagroda główna XII stopnia w postaci Kapci o wartości 62 zł brutto.

2. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 873 zł brutto.

3. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu.

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY

 

1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie, przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniach:

a) w dniu 2 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 1 grudnia 2016 roku od godz. 13:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna I stopnia.

b) w dniu 3 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 2 grudnia 2016 roku od godz. 00:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna II stopnia.

c) w dniu 4 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 3 grudnia 2016 roku od godz. 00:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna III stopnia.

d) w dniu 5 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 4 grudnia 2016 roku od godz. 00:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna IV stopnia.

e) w dniu 6 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 5 grudnia 2016 roku od godz. 00:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna V stopnia.

f) w dniu 7 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 6 grudnia 2016 roku od godz. 00:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna VI stopnia.

g) w dniu 8 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 7 grudnia 2016 roku od godz. 00:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna VII stopnia.

h) w dniu 9 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 8 grudnia 2016 roku od godz. 00:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna VIII stopnia.

i) w dniu 10 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 9 grudnia 2016 roku od godz. 00:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna IX stopnia.

j) w dniu 11 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 10 grudnia 2016 roku od godz. 00:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna X stopnia.

k) w dniu 12 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 11 grudnia 2016 roku od godz. 00:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna XI stopnia.

l) w dniu 15 grudnia 2016 roku, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniu 12 grudnia 2016 roku od godz. 00:00 do godz. 23.59 zostanie wytypowany 1 uczestnik, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego zdania konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna XII stopnia.

2. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.

3. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, pod adresem e-mail, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.

4. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.

5. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej wygraną zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie danych osobowych oraz danych adresowych. Zwycięzca zostanie także poinformowany, że w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien potwierdzić za pomocą wiadomości email dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletności i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego regulaminu.

6. Po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia informacji oraz danych adresowych, o których mowa w punkcie 6, nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą w terminie wyznaczonym przez Organizatora jednak nie później niż 31 stycznia 2017 roku.

7. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.

8. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz treści jego odpowiedzi na pytanie konkursowe na stronie www.ffmoda.com/pl Na liście publikowane będzie imię, nazwisko oraz nazwa miejscowości zamieszkania zwycięzcy.

9. Nagroda niewydana w konkursie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy pozostaną w dyspozycji Organizatora.

 

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 

1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.

2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.

3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem oraz kryterium oryginalności wykonania zadania konkursowego.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres email, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego zgłoszenia, datę i godzinę wysłanego zgłoszenia.

3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

 

8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników konkursu.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: Media Contact Premium Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 24, 41-303 Dąbrowa Górnicza oraz na stronie www.ffmoda.com/pl Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod adresem e-mail:  "mailto:konkurs@media-contact.pl" konkurs@media-contact.pl

 

10. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Uczestnik konkursu wysyłając do Organizatora prace konkursowe gwarantuje Organizatorowi, że w przypadku, gdy praca konkursowa lub jego część będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.), będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do pracy konkursowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 10.1. powyżej, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do pracy konkursowej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:

utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z pracy konkursowej w zakresie, o którym mowa w ust. 10.2. powyżej.

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 10.2. powyżej oraz majątkowych praw autorskich, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika konkursu, który przysłał zgłoszenie.

 

 

 

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej www.ffmoda.com (Warunki)

Poniższe Warunki oraz Polityka prywatności są podstawą użytkowania strony internetowej www.ffmoda.com (zwanej dalej "Serwisem"), a także stosunku pomiędzy użytkownikiem, a spółką Tesco Stores Limited (zwaną dalej "Tesco"). Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami, ponieważ dotyczą one praw i obowiązków użytkownika wynikających z przepisów prawa. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na poniższe Warunki i/lub na Politykę prywatności Tesco, nie powinien używać Serwisu, ani rejestrować się na nim. Informujemy, że aby skorzystać z podstawowych funkcjonalności Serwisu nie jest wymagana rejestracja. Rejestracja jest wymagana przy subskrypcji Newslettera.

 1. Użytkowanie Serwisu
 2. Zmiany
 3. Newsletter/Rejestracja
 4. Własność intelektualna
 5. Ograniczenia
 6. Dostępność Serwisu
 7. Odpowiedzialność prawna Tesco
 8. Inne strony internetowe
 9. Materiały reklamowe i sponsorowane
 10. Prawo właściwe
 11. Użytkowanie za granicą
 12. Postanowienia różne

1. Użytkowanie Serwisu

Dostęp do Serwisu jest bezpłatny i podlega niniejszym Warunkom oraz Polityce prywatności. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na obowiązywanie niniejszych Warunków oraz Polityki prywatności.

W Serwisie zamieszczone są informacje, materiały, zdjęcia dot. kolekcji ubrań marki FF, w szczególności dane o bieżących kolekcjach marki FF, informacje o aktualnych promocjach i ofertach specjalnych, adresy sklepów, w których można nabyć te produkty, informacje z prasy, materiały video i inne dot. kolekcji FF. Użytkownik może zapoznawać się z umieszczonymi w Serwisie materiałami.

NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI NIE OGRANICZAJĄ PRAW USTAWOWYCH UŻYTKOWNIKA.

2. Zmiany

Niniejsze Warunki mogą podlegać okazjonalnym zmianom, o których użytkownik będzie informowany. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana w Serwisie. Zanim zmiany warunków użytkowania Serwisu wejdą w życie, użytkownik otrzyma stosowną informację. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na nowe Warunki, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. Jeśli użytkownik korzysta z Serwisu po dacie wprowadzenia wspomnianych zmian, będzie to znaczyło, że wyraża tym samym zgodę na nowe Warunki.

3. Newsletter/Rejestracja

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu tj. dokonać subskrypcji Newslettera, należy się zrejestrować w Serwisie podając następujące dane:

Imię, nazwisko, adres e-mail.

Zarejestrowany użytkownik Serwisu może korzystać z przewidywanych i komunikowanych na bieżąco wyjątkowych ofert i promocji dot. zakupu odzieży marki FF.

Użytkownik gwarantuje, że dane podane w trakcie rejestracji są kompletne i poprawne.

W przypadku zmian w zakresie danych osobowych podanych w trakcie rejestracji, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego wprowadzenia stosownych zmian.

4. Własność intelektualna

Zawartość Serwisu podlega ochronie z tytułu praw autorskich, znaków towarowych, bazy danych i innych praw własności intelektualnej. Zawartość ta może być pobierana i wyświetlana na monitorze komputera użytkownika, przechowywana w formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub innym urządzeniu do przechowywania danych podłączonym do sieci), drukowana w jednym egzemplarzu na własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że nie oznacza to uszczerbku dla wszystkich bez wyjątku praw autorskich oraz informacji o prawach właściciela. Wszelkie inne reprodukowanie, modyfikowanie, kopiowanie, dystrybuowanie bądź wykorzystanie w celach komercyjnych materiałów lub treści znajdujących się w Serwisie jest niedozwolone bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Tesco.

Na mocy niniejszych Warunków użytkownik nie otrzymuje licencji na wykorzystywanie jakichkolwiek znaków towarowych prezentowanych w Serwisie, w tym znaku F&F lub znaków towarowych spółek stowarzyszonych, w tym między innymi znaków towarowych TESCO.

5. Ograniczenia

Niedozwolone jest użytkowanie Serwisu w następujących celach:

W przypadku, gdyby w Serwisie miały być publikowane materiały użytkowników, Tesco zastrzega sobie prawo odmowy publikacji tych materiałów na Serwis lub usunięcia materiałów już opublikowanych.

Użytkownik zrekompensuje Tesco wszelkie straty, zobowiązania, koszty i wydatki poniesione z uzasadnionych powodów przez Tesco, a także odszkodowania zasądzone wobec Tesco w oparciu o wyrok wydany przez właściwy sąd oraz wszelkie opłaty z tytułu ugody zawartej przez Tesco w związku z:

6. Dostępność Serwisu

Mimo że pracownicy Serwisu dokładają wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom najlepszą jakość usług, Serwis nie może dać gwarancji, że usługi dostępne w Serwisie będą odpowiadały oczekiwaniom użytkowników. Tesco nie może zagwarantować usługi wolnej od usterek. W przypadku wystąpienia usterki w usłudze prosimy o kontakt - Napisz do nas Po otrzymaniu powiadomienia, pracownicy Serwisu dołożą starań, by usterki zostały naprawione w możliwie najkrótszym czasie.

Dostęp użytkowników do Serwis może podlegać czasowym ograniczeniom związanym z wykonywaniem prac naprawczych, konserwacyjnych lub wprowadzaniem nowych udogodnień bądź usług. Tesco dołoży starań, by usługa była ponownie dostępna w możliwie najkrótszym czasie.

7. Odpowiedzialność prawna Tesco

Serwis udostępniany jest przez Tesco bez żadnych poręczeń lub gwarancji. Ryzyko związane z używaniem internetu ponoszone jest przez użytkownika.

W Serwisie udostępnia się materiały pochodzące z innych stron internetowych i źródeł. Chociaż Tesco dokłada starań, aby materiały publikowane w Serwisie były poprawne, stosowne i wysokiej jakości, nie może ponosić odpowiedzialności, jeśli nie spełniają one tych wymogów. Tesco nie odpowiada za jakiekolwiek błędy lub pominięcia bądź za konsekwencje wykorzystania takich informacji bądź za problemy techniczne użytkownika związane z działaniem Serwisu. Jeśli Tesco zostanie poinformowane o jakichkolwiek nieścisłościach w materiałach opublikowanych w Serwisie dołoży wszelkich starań, aby je usunąć w możliwie najkrótszym terminie.

W szczególności Tesco oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za:

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie prawo, użytkownik wyraża zgodę, na to, by Tesco nie ponosiło wobec użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za szkody wtórne lub pośrednie (obejmujące między innymi utratę przychodów, utratę zysków, utratę przewidywanych oszczędności, stratę z tytułu niepotrzebnego wydatku, utratę prywatności i utratę danych) lub wszelkie inne odszkodowania pośrednie, określone lub retorsyjne wynikające z użytkowania Serwisu lub związane z nim.

Żadne sformułowanie zawarte w Warunkach nie wyłącza odpowiedzialności prawnej Tesco z tytułu obrażeń ciała bądź śmierci poniesionej w wyniku zaniedbania ze strony Tesco.

8. Strony internetowe osób trzecich

W trosce o wygodę użytkowników Serwisu, Serwis może być zaopatrzony w linki do innych stron internetowych lub materiałów, które nie podlegają kontroli Tesco. Tesco nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione w internecie, na stronach, do których linki umieszczono w Serwisie lub na jakiejkolwiek innej stronie znajdującej się poza Serwisem.

9. Materiały reklamowe i sponsorowane

W niektórych miejscach w Serwisie mogą znajdować się materiały reklamowe lub sponsorowane. Reklamodawcy i sponsorzy są odpowiedzialni za to, aby dostarczane przez nich materiały, które mają zostać opublikowane na stronach Serwisu, były zgodne z odpowiednimi przepisami. Tesco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości w materiałach reklamowych i sponsorowanych.

10. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków jest prawo angielskie, zaś wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

11. Użytkowanie strony za granicą

Serwis nie gwarantuje, że materiały publikowane na stronie Serwisu będą odpowiednie i dostępne do wykorzystania poza terenem Wielkiej Brytanii. Zabronione jest użytkowanie Serwisu w krajach, w których zamieszczone na niej treści są nielegalne lub niedozwolone. Jeśli użytkownik podejmie decyzję o korzystaniu ze strony z miejsca położonego poza Wielką Brytanią, robi to z własnej inicjatywy i odpowiada za przestrzeganie miejscowego prawa.

12. Postanowienia różne

Dla użytkowników, na łamach Serwisu mogą być organizowane konkursy z nagrodami, których warunki każdorazowo i indywidualnie określane są w odrębnych regulaminach.

Dla użytkowników, którzy skorzystali z opcji subskrypcji newslettera mogą być przesyłane drogą elektroniczna na podany adres e-mail kupony rabatowe do wykorzystania zgodnie z zasadami określonymi na tych kuponach.

Użytkownik nie może udzielać innym, sublicencjonować lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać swoich praw wynikających z niniejszych Warunków.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, nieważność tego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełni wiążące.

W sytuacji, gdy użytkownik naruszy niniejsze Warunki, a Tesco zignoruje ten fakt, Tesco będzie nadal miało prawo skorzystać z przysługujących mu praw i rekompensat w późniejszych czasie lub w jakiejkolwiek innej sytuacji, w której użytkownik naruszy niniejsze Warunki.

Tesco nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie niniejszych Warunków, wynikające z okoliczności, na które nie ma wpływu.

Osoby niebędące stronami niniejszych Warunków nie mają żadnych praw do egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków na mocy brytyjskiej Ustawy o Umowach (Prawach Osób Trzecich) z 1999 r. Zastrzeżenie to nie dotyczy praw i rekompensat przysługujących osobom trzecim na podstawie innych przepisów prawa.

Serwis jest własnością firmy Tesco Stores Limited i jest przez nią prowadzona. Tesco Stores Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii, zaś adres jej oficjalnej siedziby to: Tesco House, Cheshunt, Waltham Cross, Hertfordshire, EN8 9SL.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy - Napisz do nas.

Numer rejestracji firmy: 519500, VAT No. GB220 4302 31

Ostatnia aktualizacja: 1/09/2010

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA, NOWOŚCI, PROMOCJE…