F&F

Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro používání internetových stránek www.ffmoda.com (VOP)

Následující všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů společnosti Tesco jsou základem pro používání internetových stránek www.ffmoda.com (dále uváděných jako „internetové stránky“), a také pro vztahy mezi uživatelem a Tesco Stores Limited (dále uváděných jako "Tesco"). Prosíme o důkladné seznámení se s VOP, jelikož se týkají vašich práv a povinností vyplývajících ze zákona. Pokud nesouhlasíte s níže uvedenými všeobecnými podmínkami a/nebo se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Tesco, nepoužívejte internetové stránky, ani se na nich neregistrujte. Upozorňujeme, že k používání základních funkcí internetových stránek není nutná žádná registrace. Registrace je nutná pro odebírání newsletteru.

 1. Používání internetových stránek
 2. Změny
 3. Newsletter / registrace
 4. Duševní vlastnictví
 5. Ochrana osobních údajů
 6. Omezení
 7. Dostupnost internetových stránek
 8. Právní odpovědnost společnosti Tesco
 9. Jiné internetové stránky
 10. Reklama a sponzorované materiály
 11. Aplikované právo
 12. Používání v zahraničí
 13. Různá ustanovení
 14. Používání internetových stránek

Přístup na internetové stránky je bezplatný a podléhá těmto VOP a zásadám ochrany osobních údajů. Používáním těchto internetových stránek přijímáte podmínky těchto VOP a zásady ochrany osobních údajů.

Internetové stránky obsahují informace, materiály a fotografie kolekce oblečení F&F, zejména informace o aktuálních kolekcích značky F&F, informace o aktuálních akcích a speciálních nabídkách, adresách obchodů, kde lze tyto výrobky zakoupit, tiskové informace, video materiály a dalších věcech týkajících se kolekce F&F. Uživatel se může seznámit s materiály umístěnými na internetových stránkách.

TYTO OBECNÉ PODMÍNKY NEOMEZUJÍ UŽIVATELSKÁ PRÁVA PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA

 1. Změny

Tyto obchodní podmínky mohou být příležitostně změněny, o čemž bude uživatel informován. Příslušné informace budu zveřejněny na internetových stránkách. Dříve, než změny v používání těchto internetových stránek vejdou v platnost, bude uživatel příslušně informován. Jestliže uživatel nesouhlasí s novými VOP, musí přestat internetové stránky používat. Jestliže uživatel používá internetové stránky po datu zavedení uvedených změn, znamená to, že přijímá nové VOP.

 1. Newsletter / registrace

Pro využívání všech funkcí internetových stránek, např. pro přihlášení se k odběru newsletteru, se musíte registrovat na internetových stránkách prostřednictvím internetové adresy.

Registrovaný uživatel internetových stránek může využívat očekávané a průběžně poskytované jedinečné nabídky a slevy vztahující se k nákupu oblečení značky F&F

Uživatel se zaručuje, že údaje uvedené při registraci jsou úplné a správné.

V případě jakékoli změny v osobních údajích uvedených při registraci je uživatel povinen neprodleně provést příslušné změny.

 1. Duševní vlastnictví

Obsah internetových stránek je chráněn autorským právem, ochrannou známkou, právem k zabezpečené databázi a dalšími právy duševního vlastnictví. Tento obsah lze stáhnout a zobrazit na monitoru uživatele, uložit v elektronické podobě na disk (ale nikoli na serveru nebo jiném datovém úložišti připojeném k síti), vytisknout v jedné kopii pouze pro osobní potřeby uživatele, nekomerční použití, za předpokladu, že bude použit bez dotčení veškerých vlastnických práv a informací o právech uživatele. Jakákoli jiná reprodukce, úpravy, kopírování, šíření nebo použití pro komerční účely těchto materiálů nebo obsahu internetových stránek se bez písemného souhlasu společnosti Tesco zakazuje.

V souladu s těmito obchodními podmínkami uživatel neobdrží licenci k užívání jakékoli obchodní značky uvedené na internetových stránkách, včetně obchodní značky F&F nebo přidružených obchodních značek, včetně, nikoli však výlučně, obchodních značek společnosti Tesco.

 1. Omezení

Je zakázáno internetové stránky používat za těmito účely:

V případě, kdy budou materiály uživatele zveřejněny na internetových stránkách, společnost Tesco si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění těchto materiálů na internetových stránkách nebo již zveřejněný materiál odstranit.

Uživatel uhradí společnosti Tesco veškeré ztráty, závazky, náklady a výdaje vzniklé z opodstatněných důvodů společnosti Tesco, stejně jako náhradu škody vzniklou společnosti Tesco na základě rozhodnutí příslušného soudu a veškeré poplatky spojené s vypořádáním uzavřeným společností Tesco v souvislosti s:

 1. Ochrana osobních údajů

Související ustanovení lze nalézt v příslušné části Zásad ochrany osobních údajů společnosti Tesco, které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek společnosti Tesco na adrese: https://www.ffmoda.com/cz/Ochrana-Cookies/

 1. Dostupnost internetových stránek

Ačkoli zaměstnanci služby vyvíjejí veškeré úsilí poskytnout uživatelům služby v nejvyšší kvalitě, internetové stránky neposkytují záruku, že služby na nich dostupné budou splňovat očekávání uživatelů. Společnost Tesco nemůže zaručit bezproblémovou službu. V případě jakéhokoli problému se službou nás kontaktujte – admin@ffmoda.com. Pro přijetí oznámení zaměstnanci služby zajistí, aby byl problém odstraněn co nejdříve.

Přístup uživatele na internetové stránky může podléhat dočasným omezením z důvodu provádění oprav nebo údržby či zavádění nových možností či služeb. Společnost Tesco bude usilovat o zpřístupnění služby v co nejkratším možném čase.

 1. Právní odpovědnost společnosti Tesco

Internetové stránky jsou dostupné společností Tesco bez jakýchkoli jistot a záruk. Riziko spojené s používáním internetu leží na uživateli.

Internetové stránky poskytují přístup k materiálům z jiných internetových stránek a zdrojů. Ačkoli společnost Tesco usiluje o to, aby materiály zveřejněné na internetových stránkách byly bezchybné, relevantní a vysoké kvality, nemůže nést odpovědnost, jestliže nejsou tyto požadavky splněny. Společnost Tesco nenese odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí, ani za důsledky z použití těchto informací nebo za technické problémy týkající se provozu internetových stránek. Jestliže je společnost Tesco informována o jakýchkoli nepřesnostech v materiálech zveřejněných na internetových stránkách, vyvine veškeré úsilí k jejich odstranění tak rychle, jak je to možné.

Společnost Tesco zejména prohlašuje, že nenese odpovědnost za:

V plném rozsahu povoleném platnými zákony uživatel souhlasí, že společnost Tesco nemůže být vůči němu ani třetím osobám odpovědná za sekundární nebo nepřímé škody (včetně, ne však výhradně za ztrátu příjmů, ušlý zisk, ztrátu očekávaných úspor, vznik zbytných nákladů, ztrátu soukromí a ztrátu dat) nebo jakýchkoli nepřímých, specifikovaných nebo jiných škod vzniklých používáním internetových stránek nebo s nimi souvisejících.

Žádné znění VOP nezahrnuje právní odpovědnost společnosti Tesco za osobní zranění nebo smrt, která vznikla v důsledku nedbalosti ze strany společnosti Tesco.

 1. Internetové stránky třetích stran

Pro pohodlí uživatelů internetových stránek jsou tyto poskytovány s odkazy na jiné internetové stránky nebo materiály, které nejsou pod kontrolou společnosti Tesco. Společnost Tesco nenese odpovědnost za obsah zpřístupněný na internetu, na stránkách, na které směřují odkazy z internetové stránky nebo na jakékoli jiné místo nacházející se mimo internetové stránky.

 1. Reklama a sponzorované materiály

Na některých místech internetových stránek se nachází reklama nebo sponzorované materiály. Poskytovatelé reklamy a sponzoři nesou odpovědnost za zajištění, že materiál jimi poskytnutý ke zveřejnění na internetových stránkách je v souladu s příslušnými předpisy. Společnost Tesco nenese odpovědnost za jakékoli chyby či nepřesnosti v reklamě a sponzorovaných materiálech.

 1. Aplikované právo

Právo aplikované na tyto VOP je anglické právo, a všechny spory podléhají výlučné pravomoci anglických soudů.

 1. Používání stránek v zahraničí

Internetové stránky neposkytují záruku, že materiály zveřejněné na internetových stránkách budou vhodné a dostupné mimo Spojené království. Zakazuje se používat internetové stránky v zemích, kde je jejich obsah nelegální nebo není povolen. Jestliže se uživatel rozhodne používat stránky na území mimo Velkou Británii, činí tak z vlastní iniciativy a nese odpovědnost za soulad s místními zákony.

 1. Různá ustanovení

Pro uživatele mohou být na internetových stránkách pořádány soutěže s cenami, jejich podmínky jsou vždy a individuálně určeny v samostatných předpisech.

Pro uživatele, kteří využívají možnost odběru newsletteru, budou e-mailové kupóny zasílány e-mailem k uplatnění v souladu s pravidly uvedenými v těchto kuponech.

Je zakázáno převádět, poskytovat na ně licenci či jinak předávat svá práva za těchto podmínek.

Pokud je některé ustanovení těchto VOP příslušným soudem považováno za neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto VOP, která zůstanou zcela závazná.

Za situace, kdy uživatel tyto VOP poruší a společnost Tesco bude takovouto skutečnost ignorovat, Tesco bude i nadále oprávněno uplatňovat svá práva a náhradu v pozdější době nebo za jakékoliv jiné situace, ve které uživatel poruší tyto podmínky poruší.

Společnost Tesco nenese odpovědnost za jakékoli porušení těchto obchodních podmínek, vzniklých za podmínek, které jsou mimo její kontrolu.

Osoby, kterých se tyto obchodní podmínky netýkají, nemají žádné právo k uplatňování těchto obchodních podmínek podle britského Zákona o smlouvách (Práva třetích stran) z roku 1999. Toto odmítnutí odpovědnosti neovlivňuje práva a odškodnění třetích stran podle jiných zákonů.

Internetové stránky jsou vlastněny a provozovány Tesco Stores Limited. Tesco Stores Limited je společnost registrovaná v Anglii a Walesu, adresa oficiálního sídla je: Tesco Stores Ltd, Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1GA.

V případě jakýchkoli otázek nás kontaktujte – admin@ffmoda.com

Registrační číslo společnosti: 519500, DIČ GB220 4302 31

Platné a účinné od: 17. 5. 2018

 

SOUTĚŽNÍ AKCE S NÁZVEM „FROZEN V F&F!“ 

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 

Pořadatel soutěže: Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10, 100 00, IČ 453 08 314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377;  

 1. Doba trvání soutěže

V termínu 28. 10. 2019 od 9.00 hod. do 17. 11. 2019 do 23.59 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“) bude realizována soutěžní akce s názvem „FROZEN V F&F“ (dále jen jako „soutěž“) 

 1. Podmínky účasti 

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15-ti let, která v době konání soutěže postuje odpověď formou komentáře na Facebookový profil F&F zde: https://www.facebook.com/ffceskarepublika . Svou registrací v soutěži soutěžící potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem těchto soutěžních pravidel a tato pravidla akceptuje, včetně jakýchkoliv případných dalších podmínek měnících, upravujících nebo doplňujících soutěžní pravidla. V případě porušení soutěžních pravidel ze strany soutěžícího soutěžící ztrácí právo na udělení výhry. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele, ani jejich blízcí ve smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku. 

 1. Mechanika 

Soutěžící se zaregistruje do soutěže formou komentáře na Facebookovém profilu F&F https://www.facebook.com/ffceskarepublika . Po ukončení soutěže pořadatel náhodným výběrem vylosuje 1 výherce. Vyhlášení vítězů proběhne na Facebookových stránkách F&F: https://www.facebook.com/ffceskarepublika, a to nejpozději 20. 11. 2019

 

 1. Výhry 

Výhrou v soutěži je:  

 1. LEGO DUPLO Disney Frozen hrad
 2. LEGO Disney Frozen 2 Arendelle hrad/vesnice
 3. Disney Frozen 2 panenka Elsa a Anna
 4. Disney Frozen 2 Sven
 5. Disney Frozen 2 Elsa’s Enchanted Ice Vanity kosmetický stolek
 6. Disney Frozen 2 Elsa and Anna panenka
 7. Disney Frozen 2 zpívající panenka
 8. Disney Frozen 2 menší panenka
 9. Disney Frozen 2 Sing and Swing Olaf Plush
 10. Disney Frozen 2 adventní kalendář plný parádních překvapení
 11. Disney Frozen 2 Funko POP Anna a Elsa
 12. Disney Frozen 2 Olaf Shaped Light & Disney Frozen 2 Photobooth
 13. Disney Frozen 2 čtvercové polštáře
 14. Disney Frozen 2 fleeska
 15. Disney Frozen 2 taška a lahvička
 16. Disney Frozen 2 šumivá kouzelná hůlka do koupele
 17. Disney Frozen 2 stolní hra
 18. Disney Frozen 2 deníček a set na psaní
 19. Disney Frozen 2 kreativní set na psaní Magical Dream Journal Kit
 20. Disney Frozen 2 set na výrobu náramků Water Bracelet Maker
 21. Disney Frozen elektrický kartáček Oral B
 22. Disney Frozen 2 sada nálepek
 23. Disney Frozen 2 batůžek s flitry
 24. Disney Frozen 2 kniha
 25. Disney Frozen 2 Itty bitty plush

 

 1. Veškeré vyobrazení výher je pouze ilustrativní. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhry za podmínky zachování jejich hodnoty. 

 

 1. Výherci

Do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže budou všichni výherci  kontaktování prostřednictvím profilu, pod kterým budou na Facebooku soutěžit. Zástupce F&F je kontaktuje formou osobní zprávy (neveřejné) s žádostí o poskytnutí korespondenčních údajů a s postupem vedoucím k převzetí výhry. Výherci mají 5 pracovních dnů na to, aby požadované údaje poskytli. Pokud soutěžící v této lhůtě údaje neposkytne, jeho výhra propadá Pořadateli bez náhrady. Výhry budou odeslány nejpozději do 30 dnů od obdržení korespondenčních údajů Pořadatelem. Výhry je možné doručovat pouze na adresy v ČR.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

 1. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů 

V souvislosti s registrací do soutěže zpracovává pořadatel, jako správce, osobní údaje soutěžících. Za soutěžící se pro účely tohoto článku považují všechny fyzické osoby, které se přihlásí do soutěže a poskytnou své osobní (kontaktní) údaje. Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s těmito pravidly, včetně všech jejich změn a doplnění, a udělují Pořadateli svůj bezvýhradný souhlas k tomu, aby pořadatel a/nebo zpracovatel zpracoval jimi uvedené osobní údaje, a to pro účely realizace této soutěže, včetně kontaktování výherce za účelem předání výhry, a dále pro účely nabízení obchodu a/nebo služeb správce nebo jeho obchodních partnerů dotyčnému subjektu údajů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas soutěžícího ve smyslu předchozí věty zůstává v platnosti, i když je dotyčný soutěžící ze soutěže vyloučen. Výherce souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení, a to pouze v souvislosti s touto soutěží. Soutěžící dále uděluje svůj souhlas k tomu, aby zpracování jeho osobních údajů pro pořadatele zajišťovali další zpracovatelé, jako jsou zasilatelské nebo marketingové agentury, tiskařské společnosti, a podobně. Seznam zpracovatelů je dostupný na www.F-F.com. Soutěžící uděluje souhlasy dle tohoto čl. 6 po dobu registrace v databázi F-F.

Pořadatel se zavazuje dbát o to, aby soutěžící v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů neutrpěli újmu na svých právech, a zavazují se přijmout taková technická opatření, která budou data chránit před neoprávněnými nebo nahodilými zásahy a přístupy ze strany třetích osob, před jejich změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jakož i před jiným zneužitím.

Soutěžící berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a pracovníkům pořadatele a/nebo zpracovatelů; tyto osoby jsou ohledně osobních údajů Soutěžících vázány povinností mlčenlivosti. Soutěžící berou dále na vědomí, že mají (i) právo přístupu ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu svých osobních údajů, (iii) právo požádat pořadatele o vysvětlení v případě, že se dotčený soutěžící bude domnívat, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména provedením opravy nebo likvidace osobního údaje), případně je oprávněn se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje v rámci soutěže poskytuje dobrovolně, tj. není nijak (na základě zákona či jinak) povinen své osobní údaje pořadateli poskytnout. Soutěžící je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a v případě jejich změny tyto bez zbytečného odkladu oznámí pořadateli.

Výherce bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů má za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže.

 1.  Další důležité podmínky soutěže 

- Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného jednání nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

- Soutěžící, jehož jednání nebo odpovědi a komentáře porušují právní předpisy nebo jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele nebo třetích stran, budou ze soutěže vyloučeny.

- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici po kliknutí v soutěžní aplikaci na úvodní straně na tlačítko “Podmínky soutěže”.

- Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (především funkčnost sítě), za pozdní doručení, poškození, ztrátu či zničení výher během přepravy.

Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že pokud tato pravidla odkazují na určitá jednání, kroky, postupy a/nebo oprávnění pořadatele, je pořadatel oprávněn k jejich realizaci pověřit třetí osobu dle své volby, zejména osobu provádějící technické zajištění soutěže.

Pořadatel soutěže neodpovídají za přechodnou nefunkčnost či chybný provoz webové stránky nebo za nefunkčnost či chybný provoz serverů zajišťujících elektronickou komunikaci. 

- Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.

V Praze dne 24. 10. 2019

 

Módní novinky, slevy a nabídky přímo do vašeho emailu.

Za účelem zajištění nejlepšího uživatelského komfortu na našich webových stránkách jsme nastavili cookies na vašem počítači. Pokud budete pokračovat v prohlížení této webové stránky, vyjadřujete tím souhlas s používáním cookies na webové stránce a s jejím nastavením. Více informací zde. Zavřít >