F&F

Podmínky

 

Podmínky F&F

http://www.ffmoda.com/

Odesláním údajů dobrovolně uděluji společnosti Tesco Stores ČR a.s. ("Tesco"), Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B1377, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů), svůj souhlas k tomu, aby uvedené osobní údaje zpracovávala pro účely:

Souhlasím, aby moje osobní údaje byly poskytované třetím stranám, tj. subjektům spolupracujícím se společností Tesco, jako jsou společnosti skupiny Tesco, reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti a podobně, a to i za předpokladu, že při tomto poskytnutí osobních údajů dojde k jejich přenosu mimo území České republiky. Společnost Tesco prohlašuje, že uvedené osobní údaje použije pouze na uvedené účely. Získané informace také použijeme ke komunikaci s Vámi emailem nebo poštou.

Seznam zpracovatelů osobních údajů:

Hugo & Cat
22 Commercial Street
Spitalfields
London E1 6LP

 

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na další webové stránky, které jsou mimo naši kontrolu a nejsou pokryty naší ochranou osobních údajů.

Poučení:

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

Cookies

"Cookies" jsou informace zasílané webovým serverem do webového prohlížeče, které umožňují serveru sběr dat z prohlížeče. O cookies naleznete více informací na www.cookiecentral.com. Tesco používá cookies k zajištění bezpečnosti a autentičnosti registrovaných uživatelů, k identifikaci vracejících se návštěvníků na webové stránky a k zajištění monitorování pohybu. Návštěvníkům našich webových stránek jsou zasílány anonymní cookies, které monitorují pohyb návštěvníků a vyhodnocují demografický profil. V případě, že navštívíte naše stránky kliknutím na náš odkaz na cizích stránkách jsou, Vám zaslány anonymní cookies s omezenou platností, které nám pomohou analyzovat efektivnost našich reklamních kampaní a případně upravit náš vztah s poskytovateli přidružených webových stránek. Většina webových prohlížečů umožňuje funkci cookies vypnout. Bližší informace, jak toto provést, naleznete v manuálu pro svůj prohlížeč. V případě, že jsou cookies zakázány, není možné vyžívat online služby F&F móda.

V případě neaktuálnosti Vámi poskytnutých údajů, pro splnění účelu, po podání námitky a nebo v případě zrušení členství v databázi F&F Móda budou tyto údaje zlikvidovány. Poskytovatel osobních údajů prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a jejich změnu bezodkladně společnosti Tesco oznámí.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ DÁRKOVÉ KARTY F&F

Tyto Podmínky užívání dárkové karty (dále jen „Podmínky “) upravují právní vztahy mezi držitelem dárkové karty F&F (dále jen „Dárková karta“) a společností Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10, 100 00, IČ 453 08 314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen „Společnost“) na straně druhé.

1.     Dárková karta

1.1.   Dárková karta je karta, která opravňuje svého držitele k uplatnění slevy z jednorázového nákupu zboží veškerého sortimentu pánského, dámského a dětského oblečení a obuvi F&F (včetně spodního prádla, nočního prádla, punčochového zboží a doplňků).
1.2.   Dárkovou kartu lze uplatnit v provozovnách v F&F Store a v provozovnách sítě Tesco, které nabízí sortiment F&F (dále jen „Provozovna“).
1.3.   Dárkovou kartu není možné uplatnit na nákup sortimentu F&F na internetu prostřednictvím britského e-shopu.
1.4.   Každá Dárková karta má na své přední straně uvedenu hodnotu kreditu, který je možné při nákupu zboží využít.
1.5.   Na Dárkové kartě jsou uvedeny základní podmínky pro její užití. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z užívání Dárkové karty jsou však detailně upravena a řídí se těmito Podmínkami.
1.6.   Společnost neodpovídá za ztrátu, krádež, zneužití nebo jiné držitelem karty neautorizované užití Dárkové karty.
1.7.   Dárková karta není debetní, kreditní či úvěrovou kartou.

2.     Užívání karty
2.1.   Dárkovou kartu lze použít při hotovostní i bezhotovostní platbě za zboží v Provozovně.
2.2.   Od celkové ceny jednoho nákupu bude odečtena hodnota kreditu uvedeného na přední straně Dárkové karty.
2.3.   Každou Dárkovou kartu lze využít pouze jednou. V případě, že nebude využit celý kredit Dárkové karty, nemá její držitel nárok na proplacení zbylého kreditu.
2.4.   Dárkovou kartu nelze použít k nákupu dalších Dárkových karet či poukazů. Dárkovou kartu nelze vyměnit za hotovost.
2.5.   V případě ztráty, poškození nebo krádeže Dárkové karty není Společností poskytována žádná náhrada.
2.6.   Společnost nezaručuje, že jednotlivé Provozovny Dárkovou kartu akceptují. Technické poruchy mohou v ojedinělých případech vést k tomu, že transakci prostřednictvím Dárkové karty nebude možné uskutečnit. 
2.7.   Společnost neodpovídá za škodu, která vznikla držiteli Dárkové karty nepřijetím Dárkové karty nebo technickými poruchami. 


3.     Platnost Dárkové karty
 

3.1.   Uplatněním Dárkové karty na nákup v Provozovně platnost Dárkové karty končí. To platí i v případě, že kredit na Dárkové kartě nebude uplatněn v celé výši. 
3.2.   Dárkovou kartu není možné opětovně nabít kreditem.
3.3.   Platnost Dárkové karty je 12 měsíců od data vydání Dárkové karty, které je uvedeno na zadní straně Dárkové karty. Po uplynutí doby platnosti Dárkové karty připadá zůstatková hodnota na Dárkové kartě ve prospěch Společnosti. 
3.4.   Platnost Dárkové karty není možné prodloužit.
3.5.   Společnost si vyhrazuje právo platnost Dárkových karet kdykoliv ukončit. Takové opatření nabývá účinnosti 30 dnů po jeho zveřejnění internetových stránkách www.ffmoda.com/cz.
3.6.   Dárková karta je anonymní, a proto jí není možné zablokovat nebo zabránit jejímu dalšímu užití, případně zneužití po její ztrátě, či krádeži.

4.     Vydávání Dárkových karet

4.1.   Dárkovou kartu lze zakoupit pouze osobně, a to v Provozovně. Cena Dárkové karty odpovídá hodnotě kreditu, který je na kartě uveden. 
4.2.   Po vydání Dárkové karty je Dárková karta aktivována k použití do 24 hodin.
4.3.   Na vydání Dárkové karty není právní nárok. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit vydávání Dárkových karet a omezit dobu jejich platnosti, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.
4.4.   Prodej Dárkových karet jinými osobami než Společností a jí zmocněných subjektů je zakázán. Dárkové karty mohou být použity jako osobní nebo obchodní dary a nesmí být použity k jakýmkoli marketingovým, reklamních a propagačním aktivitám bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

5.     Dotazy a reklamace

5.1.   S Vašimi případnými dotazy či reklamacemi nás můžete kontaktovat na emailové adrese online.oddeleni@ffmoda.com, nebo v kterékoliv Provozovně.
5.2.   Pro případ reklamace si vždy pečlivě uschovejte účtenky o platbě při zakoupení Dárkové karty a p5i uplatnění Dárkové karty na nákup.  

6.     Podmínky 

Společnost je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit. Jakékoli změny Podmínek vstupují v platnost uveřejněním na internetových stránkách www.ffmoda.com/cz.

 

 

V Praze, dne 1. 2. 2016Módní novinky, slevy a nabídky přímo do vašeho emailu.

Za účelem zajištění nejlepšího uživatelského komfortu na našich webových stránkách jsme nastavili cookies na vašem počítači. Pokud budete pokračovat v prohlížení této webové stránky, vyjadřujete tím souhlas s používáním cookies na webové stránce a s jejím nastavením. Více informací zde. Zavřít >