F&F

Regulamin

Ogóln warunki korzystania ze strony internetowej www.ffmoda.com (Warunki)

Poniższe Warunki oraz Polityka prywatności są podstawą użytkowania strony internetowej www.ffmoda.com (zwanej dalej "Serwisem"), a także stosunku pomiędzy użytkownikiem, a spółką Tesco Stores Limited (zwaną dalej "Tesco"). Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami, ponieważ dotyczą one praw i obowiązków użytkownika wynikających z przepisów prawa. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na poniższe Warunki i/lub na Politykę prywatności Tesco, nie powinien używać Serwisu, ani rejestrować się na nim. Informujemy, że aby skorzystać z podstawowych funkcjonalności Serwisu nie jest wymagana rejestracja. Rejestracja jest wymagana przy subskrypcji Newslettera.

 1. Użytkowanie Serwisu
 2. Zmiany
 3. Newsletter/Rejestracja
 4. Własność intelektualna
 5. Ograniczenia
 6. Dostępność Serwisu
 7. Odpowiedzialność prawna Tesco
 8. Inne strony internetowe
 9. Materiały reklamowe i sponsorowane
 10. Prawo właściwe
 11. Użytkowanie za granicą
 12. Postanowienia różne
 1. Użytkowanie Serwisu

Dostęp do Serwisu jest bezpłatny i podlega niniejszym Warunkom oraz Polityce prywatności. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na obowiązywanie niniejszych Warunków oraz Polityki prywatności.

W Serwisie zamieszczone są informacje, materiały, zdjęcia dot. kolekcji ubrań marki F&F, w szczególności dane o bieżących kolekcjach marki F&F, informacje o aktualnych promocjach i ofertach specjalnych, adresy sklepów, w których można nabyć te produkty, informacje z prasy, materiały video i inne dot. kolekcji F&F. Użytkownik może zapoznawać się z umieszczonymi w Serwisie materiałami.

NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI NIE OGRANICZAJĄ PRAW USTAWOWYCH UŻYTKOWNIKA.

 1. Zmiany

Niniejsze Warunki mogą podlegać okazjonalnym zmianom, o których użytkownik będzie informowany. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana w Serwisie. Zanim zmiany warunków użytkowania Serwisu wejdą w życie, użytkownik otrzyma stosowną informację. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na nowe Warunki, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. Jeśli użytkownik korzysta z Serwisu po dacie wprowadzenia wspomnianych zmian, będzie to znaczyło, że wyraża tym samym zgodę na nowe Warunki.

 1. Newsletter/Rejestracja

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu tj. dokonać subskrypcji Newslettera, należy się zrejestrować w Serwisie podając następujące dane:

Imię, nazwisko, adres e-mail.

Zarejestrowany użytkownik Serwisu może korzystać z przewidywanych i komunikowanych na bieżąco wyjątkowych ofert i promocji dot. zakupu odzieży marki F&F.

Użytkownik gwarantuje, że dane podane w trakcie rejestracji są kompletne i poprawne.

W przypadku zmian w zakresie danych osobowych podanych w trakcie rejestracji, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego wprowadzenia stosownych zmian.

 1. Własność intelektualna

Zawartość Serwisu podlega ochronie z tytułu praw autorskich, znaków towarowych, bazy danych i innych praw własności intelektualnej. Zawartość ta może być pobierana i wyświetlana na monitorze komputera użytkownika, przechowywana w formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub innym urządzeniu do przechowywania danych podłączonym do sieci), drukowana w jednym egzemplarzu na własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że nie oznacza to uszczerbku dla wszystkich bez wyjątku praw autorskich oraz informacji o prawach właściciela. Wszelkie inne reprodukowanie, modyfikowanie, kopiowanie, dystrybuowanie bądź wykorzystanie w celach komercyjnych materiałów lub treści znajdujących się w Serwisie jest niedozwolone bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Tesco.

Na mocy niniejszych Warunków użytkownik nie otrzymuje licencji na wykorzystywanie jakichkolwiek znaków towarowych prezentowanych w Serwisie, w tym znaku F&F lub znaków towarowych spółek stowarzyszonych, w tym między innymi znaków towarowych TESCO.

 1. Ograniczenia

Niedozwolone jest użytkowanie Serwisu w następujących celach:

W przypadku, gdyby w Serwisie miały być publikowane materiały użytkowników, Tesco zastrzega sobie prawo odmowy publikacji tych materiałów na Serwis lub usunięcia materiałów już opublikowanych.

Użytkownik zrekompensuje Tesco wszelkie straty, zobowiązania, koszty i wydatki poniesione z uzasadnionych powodów przez Tesco, a także odszkodowania zasądzone wobec Tesco w oparciu o wyrok wydany przez właściwy sąd oraz wszelkie opłaty z tytułu ugody zawartej przez Tesco w związku z:

 1. Ochrona danych osobowych

Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych  zostały zawarte w odpowiednim dziale Polityki Prywatności Tesco, dostępnej na stronie: https://www.ffmoda.com/pl/cookies-i-polityka-prywatnosci/

 1. Dostępność Serwisu

Mimo że pracownicy Serwisu dokładają wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom najlepszą jakość usług, Serwis nie może dać gwarancji, że usługi dostępne w Serwisie będą odpowiadały oczekiwaniom użytkowników. Tesco nie może zagwarantować usługi wolnej od usterek. W przypadku wystąpienia usterki w usłudze prosimy o kontakt - admin@ffmoda.com.  Po otrzymaniu powiadomienia, pracownicy Serwisu dołożą starań, by usterki zostały naprawione w możliwie najkrótszym czasie.

Dostęp użytkowników do Serwis może podlegać czasowym ograniczeniom związanym z wykonywaniem prac naprawczych, konserwacyjnych lub wprowadzaniem nowych udogodnień bądź usług. Tesco dołoży starań, by usługa była ponownie dostępna w możliwie najkrótszym czasie.

 1. Odpowiedzialność prawna Tesco

Serwis udostępniany jest przez Tesco bez żadnych poręczeń lub gwarancji. Ryzyko związane z używaniem internetu ponoszone jest przez użytkownika.

W Serwisie udostępnia się materiały pochodzące z innych stron internetowych i źródeł. Chociaż Tesco dokłada starań, aby materiały publikowane w Serwisie były poprawne, stosowne i wysokiej jakości, nie może ponosić odpowiedzialności, jeśli nie spełniają one tych wymogów. Tesco nie odpowiada za jakiekolwiek błędy lub pominięcia bądź za konsekwencje wykorzystania takich informacji bądź za problemy techniczne użytkownika związane z działaniem Serwisu. Jeśli Tesco zostanie poinformowane o jakichkolwiek nieścisłościach w materiałach opublikowanych w Serwisie dołoży wszelkich starań, aby je usunąć w możliwie najkrótszym terminie.

W szczególności Tesco oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za:

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie prawo, użytkownik wyraża zgodę, na to, by Tesco nie ponosiło wobec użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za szkody wtórne lub pośrednie (obejmujące między innymi utratę przychodów, utratę zysków, utratę przewidywanych oszczędności, stratę z tytułu niepotrzebnego wydatku, utratę prywatności i utratę danych) lub wszelkie inne odszkodowania pośrednie, określone lub retorsyjne wynikające z użytkowania Serwisu lub związane z nim.

Żadne sformułowanie zawarte w Warunkach nie wyłącza odpowiedzialności prawnej Tesco z tytułu obrażeń ciała bądź śmierci poniesionej w wyniku zaniedbania ze strony Tesco.

 1. Strony internetowe osób trzecich

W trosce o wygodę użytkowników Serwisu, Serwis może być zaopatrzony w linki do innych stron internetowych lub materiałów, które nie podlegają kontroli Tesco. Tesco nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione w internecie, na stronach, do których linki umieszczono w Serwisie lub na jakiejkolwiek innej stronie znajdującej się poza Serwisem.

 1. Materiały reklamowe i sponsorowane

W niektórych miejscach w Serwisie mogą znajdować się materiały reklamowe lub sponsorowane. Reklamodawcy i sponsorzy są odpowiedzialni za to, aby dostarczane przez nich materiały, które mają zostać opublikowane na stronach Serwisu, były zgodne z odpowiednimi przepisami. Tesco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości w materiałach reklamowych i sponsorowanych.

 1. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków jest prawo angielskie, zaś wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

 1. Użytkowanie strony za granicą

Serwis nie gwarantuje, że materiały publikowane na stronie Serwisu będą odpowiednie i dostępne do wykorzystania poza terenem Wielkiej Brytanii. Zabronione jest użytkowanie Serwisu w krajach, w których zamieszczone na niej treści są nielegalne lub niedozwolone. Jeśli użytkownik podejmie decyzję o korzystaniu ze strony z miejsca położonego poza Wielką Brytanią, robi to z własnej inicjatywy i odpowiada za przestrzeganie miejscowego prawa.

 1. Postanowienia różne

Dla użytkowników, na łamach Serwisu mogą być organizowane konkursy z nagrodami, których warunki każdorazowo i indywidualnie określane są w odrębnych regulaminach.

Dla użytkowników, którzy skorzystali z opcji subskrypcji newslettera mogą być przesyłane drogą elektroniczna na podany adres e-mail kupony rabatowe do wykorzystania zgodnie z zasadami określonymi na tych kuponach.

Użytkownik nie może udzielać innym, sublicencjonować lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać swoich praw wynikających z niniejszych Warunków.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, nieważność tego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełni wiążące.

W sytuacji, gdy użytkownik naruszy niniejsze Warunki, a Tesco zignoruje ten fakt, Tesco będzie nadal miało prawo skorzystać z przysługujących mu praw i rekompensat w późniejszych czasie lub w jakiejkolwiek innej sytuacji, w której użytkownik naruszy niniejsze Warunki.

Tesco nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie niniejszych Warunków, wynikające z okoliczności, na które nie ma wpływu.

Osoby niebędące stronami niniejszych Warunków nie mają żadnych praw do egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków na mocy brytyjskiej Ustawy o Umowach (Prawach Osób Trzecich) z 1999 r. Zastrzeżenie to nie dotyczy praw i rekompensat przysługujących osobom trzecim na podstawie innych przepisów prawa.

Serwis jest własnością firmy Tesco Stores Limited i jest przez nią prowadzona. Tesco Stores Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii, zaś adres jej oficjalnej siedziby to: Tesco Stores Ltd, Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1GA

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy - admin@ffmoda.com

Numer rejestracji firmy: 519500, VAT No. GB220 4302 31

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2018

 

Najnowsze trendy i oferty specjalne - prosto do Twojej skrzynki.

Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników.
Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej >